Rasfoire documente

Decizia 221/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020

Ordinul 224/2020 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020

Ordinul 176/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum şi pentru aprobarea unor măsuri excepţionale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieţei, provocată de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020

Decizia 273/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020

Decizia 272/2020 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020

Rectificare din 2020 la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 şi 552 bis din 26 iunie 2020

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2020 privind numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 30 iunie 2020

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020