Rasfoire documente

Hotarirea 515/2020 privind aprobarea închirierii unor părţi din imobilele 974 şi 1108, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 589 din 06-iul-2020

Hotarirea 514/2020 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2542, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 589 din 06-iul-2020

Hotarirea 505/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie

publicat in M.Of. 589 din 06-iul-2020

Hotarirea 504/2020 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 589 din 06-iul-2020

Hotarirea 503/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 589 din 06-iul-2020

Decizia 212/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 şi ale art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 589 din 06-iul-2020

Decizia 199/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 589 din 06-iul-2020