Rasfoire documente

Ordinul 1228/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic

publicat in M.Of. 587 din 03-iul-2020

Ordinul 1226/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 587 din 03-iul-2020

Hotarirea 502/2020 privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Muzeului Naţional Bran, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 587 din 03-iul-2020

Hotarirea 499/2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 160723, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

publicat in M.Of. 587 din 03-iul-2020

Hotarirea 498/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire cămin studenţesc - Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, str. Titu Maiorescu nr. 15, judeţul Iaşi''

publicat in M.Of. 587 din 03-iul-2020