Rasfoire documente

Ordinul 1034/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Ordinul 2064/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Ordinul 1035/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Ordinul 2080/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Ordinul 1017/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Ordinul 1015/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Hotarirea 507/2020 privind actualizarea valorii de inventar, a codului de clasificaţie şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Hotarirea 501/2020 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Hotarirea 500/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii ''Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A.'' la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Decizia 234/2020 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 1/2020 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020