Rasfoire documente

Hotarirea 506/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din Târgu Mureş, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Ordinul 1989/2020 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 983/2020 pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 21 mai 2020

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Rectificare din 2020 la Hotărârea Senatului nr. 25/2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) - COM (2020) 78 final, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 22 iunie 2020

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Ordinul 1263/2020 privind modificarea alin. (2) al art. 10 din Conţinutul registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, procedura de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi atribuţiile acestora, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.112/2018

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Decizia 484/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Ordinul 235/2020 pentru completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 207/2020 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iunie 2020

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Ordinul 232/2020 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Decizia 284/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, coroborate cu dispoziţiile art. 538-542 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Decizia 207/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi partea finală din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Decizia 90/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020