Rasfoire documente

Hotarirea 489/2020 pentru suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti'', precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006

publicat in M.Of. 573 din 01-iul-2020

Ordinul 1112/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2020 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 573 din 01-iul-2020

Ordinul 194/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019

publicat in M.Of. 573 din 01-iul-2020

Ordinul 188/2020 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 573 din 01-iul-2020

Hotarirea 494/2020 privind înscrierea unui imobil clădire şi a terenului aferent în cotă indiviză în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 573 din 01-iul-2020