Rasfoire documente

Ordinul 742/2020 privind completarea anexei 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Ordinul 2073/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2020

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decizia 4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Hotarirea 21/2020 privind numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decizia 70/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 898 alin. (1) şi ale art. 1.034-1.045 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. XVIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decretul 347/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decretul 346/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decretul 344/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decretul 343/2020 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decretul 342/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Hotarirea 20/2020 privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Ordinul 1190/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020