Rasfoire documente

Procedura din 2020 privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Ordinul 744/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Ordinul 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Ordonanta urgenta 105/2020 pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Decizia 74/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (5) teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Decretul 355/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Decretul 354/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Decretul 353/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Decretul 352/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Decretul 351/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Decretul 350/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Hotarirea 26/2020 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Hotarirea 25/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020