Rasfoire documente

Ordinul 610/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc ''Tei''

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Ordinul 1276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Metodologie din 2020 privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Ordinul 2641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Hotarirea 446/2020 privind aprobarea modelului steagului oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Decizia 133/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv''

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Decizia 132/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (4) lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020