Rasfoire documente

Regulament din 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020

Contract-Cadru din 2020 de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020

Ordinul 130/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020

Ordinul 129/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020

Ordinul 4596/2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020

Decizia 127/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) pct. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020