Rasfoire documente

Hotarirea 486/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

publicat in M.Of. 561 din 29-iun-2020

Hotarirea 485/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

publicat in M.Of. 561 din 29-iun-2020

Decizia 147/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 561 din 29-iun-2020

Decizia 146/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 alin. (1) raportat la art. 589 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 561 din 29-iun-2020

Decizia 818/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi daune sănătăţii propriei persoane'' din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 561 din 29-iun-2020