Rasfoire documente

Ordinul 2072/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 9 iunie 2020

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Ordinul 3325/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Decizia 9/2020 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.572/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul Petrila Nord, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2004

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Hotarirea 496/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Hotarirea 488/2020 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2020 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Hotarirea 487/2020 privind desfiinţarea Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Ordonanta urgenta 104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Decizia 286/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Decizia 119/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (2) lit. b) coroborate cu cele ale art. 46 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020