Rasfoire documente

Ordinul 2056/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.121/2015

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 141/2020 pentru aprobarea tarifelor generice pentru energie electrică aplicate începând cu data de 1 iulie 2020

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 140/2020 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Tinmar Energy - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 139/2020 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Engie România - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 138/2020 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Electrica Furnizare - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 137/2020 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă E.ON Energie România - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 136/2020 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie Muntenia - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 135/2020 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 134/2020 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă CEZ Vânzare - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Ordinul 142/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Decizia 134/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse la nr. crt. 1, 2 şi 5-12 din capitolul II ''Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor'' din anexa nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 38 alin. (6) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020