Rasfoire documente

Hotarirea 493/2020 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE, precum şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Ordinul 4635/2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Ordinul 2071/2020 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2020

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Ordinul 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Hotarirea 495/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Hotarirea 492/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului Lymanskyy Yevgeniy

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Hotarirea 491/2020 privind plata contribuţiei anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Hotarirea 490/2020 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Decizia 722/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020