Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Ordinul 748/2020 privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Ordinul 2778/2020 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decizia 266/2020 privind înfiinţarea Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea şi monitorizarea instituţiilor cu atribuţii în derularea fondurilor destinate asistenţei tehnice, în vederea elaborării Foii de parcurs/Roadmapului pentru întărirea capacităţii administrative a instituţiilor din România şi asigurarea unei prioritizări optime a fondurilor europene de asistenţă tehnică alocate României pentru perioada 2021-2027

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Ordonanta urgenta 102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţii aflate în subordinea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decizia 69/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decretul 341/2020 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decretul 340/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decretul 339/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decretul 338/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decretul 335/2000 2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decizia 5/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020