Rasfoire documente

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Ordinul 4621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Decizia 265/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Decizia 264/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tomiţă Murgoci din funcţia publică de secretar general la Casa Naţională de Pensii Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Decizia 116/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, raportat la art. 10 din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020