Rasfoire documente

Decizia 755/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 553 din 26-iun-2020

Ordinul 1445/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

publicat in M.Of. 553 din 26-iun-2020

Ordinul 4474/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificările profesionale ''asistent medical generalist'' şi ''asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia

publicat in M.Of. 553 din 26-iun-2020

Ordinul 4540/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', filieră ''vocaţională'', profilul ''sportiv'', specializarea ''instructor sportiv'' (disciplinele sportive ''fotbal'', ''handbal'', ''baschet'', ''volei'', ''tenis de masă'') din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ''Iuliu Maniu'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 553 din 26-iun-2020

Decizia 32/2020 [R] referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, respectiv art. 190, art. 199 şi art. 201 alin. (3) şi alin. (9) din Legea nr. 95/2006

publicat in M.Of. 553 din 26-iun-2020