Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Legea 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Decretul 321/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Legea 88/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Decretul 322/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Legea 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Decretul 328/2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Decretul 325/2020 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Amendamentului la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea Reuniune a statelor părţi la Convenţie la New York la 15 ianuarie 1992

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Decizia 35/2020 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile referitoare la prevederile art. 28 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.928/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''primar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Lorelay'' din municipiul Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 1 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020