Rasfoire documente

Ordinul 126/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 13/2020 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 14/2020 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 15/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 16/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 17/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 18/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 19/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 10/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte - COM(2019) 568

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 11/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - pregătirea Conferinţei privind viitorul Europei - COM(2020) 27

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Hotarirea 12/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus - Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva vieţile şi mijloacele de trai - COM(2020) 143

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 1056/2020 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.442(99) prin Documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 20 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 115/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 116/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 117/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 118/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 119/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 120/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ VEST - S.A.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 121/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 122/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' - S.A.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 123/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 124/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 125/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 127/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020

Ordinul 131/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

publicat in M.Of. 550 din 25-iun-2020