Rasfoire documente

Ordinul 722/2020 privind aprobarea Normelor de confidenţialitate a datelor statistice

publicat in M.Of. 555 din 26-iun-2020

Norma din 2020 de confidenţialitate a datelor statistice^1

publicat in M.Of. 555 din 26-iun-2020

Ordinul 4567/2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018

publicat in M.Of. 555 din 26-iun-2020

Ordinul 133/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2020, a bugetului acţiunilor multianuale finanţate din fonduri proprii, a bugetului acţiunilor multianuale finanţate din Programul Fondul Social European (FSE), precum şi a bugetului rectificat al proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 555 din 26-iun-2020

Hotarirea 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale

publicat in M.Of. 555 din 26-iun-2020