Rasfoire documente

Legea 81/2020 pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi la 30 iunie 2019

publicat in M.Of. 541 din 24-iun-2020

Decretul 296/2020 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi la 30 iunie 2019

publicat in M.Of. 541 din 24-iun-2020

Ordinul 1086/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 541 din 24-iun-2020

Ordinul 4471/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificarea profesională ''asistent medical de farmacie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Carol Davila'' din municipiul Târgu Jiu

publicat in M.Of. 541 din 24-iun-2020

Decizia 36/2020 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2^1) coroborate cu art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 541 din 24-iun-2020