Rasfoire documente

Ordinul 94/2020 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2020

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Ordinul 93/2020 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2020

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Ordinul 4495/2020 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2020

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Hotarirea 478/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Ordinul 4532/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Decizia 8/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept în sensul lămuririi modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal, în cazul săvârşirii mai multor fapte concurente, în stare de pluralitate intermediară

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.440/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 10 iunie 2020

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.461/2020 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 10 iunie 2020

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020