Rasfoire documente

Procedura din 2020 de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 527 din 19-iun-2020

Ordinul 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 527 din 19-iun-2020

Ordinul 1703/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică şi Proiectări Mine pe Lignit - S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 527 din 19-iun-2020

Decizia 21/2020 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la existenţa şi, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanţare nerambursabilă sau după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanţare nerambursabilă

publicat in M.Of. 527 din 19-iun-2020

Ordinul 2008/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică şi Proiectări Mine pe Lignit - S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 527 din 19-iun-2020

Ordinul 949/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică şi Proiectări Mine pe Lignit - S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 527 din 19-iun-2020