Rasfoire documente

Decizia 14/2020 [A] privind interpretarea art. 5 alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit. d), art. 155 şi 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 513 din 16-iun-2020

Hotarirea 472/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere Centru Social Pastoral «Sfânta Cruce» Caraiman (D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraş Buşteni, judeţul Prahova''

publicat in M.Of. 513 din 16-iun-2020

Hotarirea 473/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română - municipiul Craiova, judeţul Dolj''

publicat in M.Of. 513 din 16-iun-2020

Hotarirea 474/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sistem integrat pentru intervenţia la dezastre, urgenţe şi crize''

publicat in M.Of. 513 din 16-iun-2020

Hotarirea 475/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, restaurare şi refuncţionalizare a imobilului fostul Palat Mihail Sturdza, situat în municipiul Iaşi, str. Cloşca nr. 9, M.I. cuprins în L.M.I. la poz. 954 cu nr. IS-II-m-B-03808, judeţul Iaşi''

publicat in M.Of. 513 din 16-iun-2020