Rasfoire documente

Decretul 298/2020 privind trecerea în rezervă a unui viceamiral cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Decretul 299/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Decretul 300/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Decretul 301/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Ordinul 1076/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Legea 79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Decretul 294/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Legea 80/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Decretul 295/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Decizia 26/2020 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 14 alin. (1) teza întâi din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Ordinul 4518/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020

Ordinul 3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 510 din 15-iun-2020