Rasfoire documente

Ordinul 85/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Hotarirea 429/2020 privind transmiterea unei părţi din imobilul 1252 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj, judeţul Timiş, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Hotarirea 445/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, bd. Dacia nr. 41, sectorul 1, Bucureşti''

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Hotarirea 449/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Decizia 261/2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Iulia Cîrcei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Ordinul 153/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Ordinul 947/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filiala Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Ordinul 1997/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filiala Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Ordinul 885/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Romfilatelia'' - S.A., filiala Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Ordinul 1024/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020

Ordinul 4461/2020 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 490 din 10-iun-2020