Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Ordinul M.90/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Ordinul 1069/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Ordinul 1996/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Ordinul 875/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Ordinul 4494/2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Rectificare din 2020 în Decizia prim-ministrului nr. 194/2020 pentru numirea domnului Ionel Paul Oprea în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 31 martie 2020

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020