Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020

Hotarirea 451/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''VIZIUNE 2020''

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020

Ordinul 2139/2020 pentru abrogarea articolului 7 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.881/2019 privind instituirea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul iniţiativei ''DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate'' prin Programul operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020

Ordinul 4311/2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Ocniţa

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020

Ordinul 4312/2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 din municipiul Carei

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020

Ordinul 4313/2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Izvoarele

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020

Decizia 4/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 38-39 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020