Rasfoire documente

Hotarirea 448/2020 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti''

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020

Hotarirea 430/2020 privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020

Hotarirea 447/2020 privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 840/2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan''

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020

Hotarirea 450/2020 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Maramureş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020

Hotarirea 452/2020 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 434/2015 privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020

Hotarirea 453/2020 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020

Hotarirea 454/2020 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi trecerea unor părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020

Ordinul 2012/2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020

Strategie din 2020 NAŢIONALĂ de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024

publicat in M.Of. 494 din 11-iun-2020