Rasfoire documente

Ordinul 144/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Crucea - Lac din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 480 din 05-iun-2020

Ordinul 145/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sudiţi din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 480 din 05-iun-2020

Ordinul 146/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmu-Dorobanţu şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Vărăşti-Pădure din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 480 din 05-iun-2020

Hotarirea 527/2020 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019

publicat in M.Of. 480 din 05-iun-2020

Decizia 5/2020 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. a) şi art. 142 lit. s) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) cu art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea-cadru nr. 153/2017)

publicat in M.Of. 480 din 05-iun-2020

Actul din 2020 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democraţiei şi Solidarităţii - Demos

publicat in M.Of. 480 din 05-iun-2020