Rasfoire documente

Decizia 605/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 260 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Decizia 672/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Decizia 807/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.014 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Decizia 80/2020 privind numirea domnului Adrian-Nicolae Enache în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Decizia 81/2020 privind numirea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Decizia 82/2020 privind numirea domnului Adrian Haralambie Bidu în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Decizia 83/2020 privind numirea domnului Filaret Brădăţan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Decizia 84/2020 privind numirea doamnei Oana Maria Sava în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Decizia 85/2020 privind numirea domnului Andrei Baciu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Ordinul 7/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Ordinul 8/2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020