Rasfoire documente

Legea 72/2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Procedura din 2020 de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Decretul 284/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Legea 73/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Decretul 285/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Legea 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Decretul 286/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Hotarirea 414/2020 privind desemnarea coordonatorului naţional şi a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf, precum şi pentru aprobarea activităţilor de înregistrare a profesiilor reglementate din România şi cooperarea administrativă cu Comisia Europeană şi autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Hotarirea 437/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de intervenţie la pavilionul A - Cămin militar din cazarma 1548 Sibiu''

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Ordinul 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Ordinul 4408/2020 privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) şi a Programei şcolare pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a învăţământ profesional, inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, lutier

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Hotarirea 55/2020 privind alegerea în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mihaela Raluca Toma

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020