Rasfoire documente

Ghid de finantare din 2020 a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Protocol Aditional din 2019 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Legea 70/2020 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Decretul 279/2020 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Hotarirea 427/2020 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Ordinul 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Ordinul 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Contract din 2020 pentru finanţare nerambursabilă nr. ....../..................

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020