Rasfoire documente

Ordinul 699/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 470 din 03-iun-2020

Ordinul 973/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 470 din 03-iun-2020

Legea 71/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară

publicat in M.Of. 470 din 03-iun-2020

Decretul 282/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară

publicat in M.Of. 470 din 03-iun-2020

Decizia 257/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Anghel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 470 din 03-iun-2020

Ordinul 978/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 470 din 03-iun-2020

Ordinul 979/2020 pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalenţă a infecţiei SARS-CoV-2 pe teritoriul României

publicat in M.Of. 470 din 03-iun-2020