Rasfoire documente

Hotarirea 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 479 din 05-iun-2020

Hotarirea 413/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Serviciului de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 479 din 05-iun-2020

Hotarirea 415/2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Dolj, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi, Cluj, Galaţi, Brăila, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa şi Mureş, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 479 din 05-iun-2020

Hotarirea 425/2020 privind declararea proiectului de investiţii ''Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Sus - Borşa'' ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 479 din 05-iun-2020

Ordinul 87/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 479 din 05-iun-2020