Rasfoire documente

Decizia 137/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 717 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Hotarirea 9/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Decizia 782/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Decizia 91/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 38 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Decizia 258/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Corjescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Ordinul 1021/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 490/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie - 906

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Ordinul 1802/2020 privind unele măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Hotarirea 53/2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Procedura din 2020 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Hotarirea 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci*) - Republicată

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020