Rasfoire documente

Decizia 190/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Hotarirea 416/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Hotarirea 417/2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Hotarirea 418/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj (UM 0658 Târgu Jiu)

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Ordinul 185/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Ordinul 1011/2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Ordinul 709/2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020