Rasfoire documente

Decizia 139/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 468 din 03-iun-2020

Decizia 142/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20-22 din Acordul dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr. 130/2011

publicat in M.Of. 468 din 03-iun-2020

Ordinul 86/2020 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare

publicat in M.Of. 468 din 03-iun-2020

Norma sanitara veterinara din 2020 privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare

publicat in M.Of. 468 din 03-iun-2020

Ordinul 1107/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

publicat in M.Of. 468 din 03-iun-2020