Rasfoire documente

Reguli din 2020 GENERALE de eligibilitate şi tipuri de cheltuieli eligibile

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Anexa 2/2020 la Ordinul nr. 136/2020: SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru schema de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite'', aferentă măsurii 08 ''Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor'', submăsura 8.1 ''Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite'' din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Anexa 1/2020 la Ordinul nr. 136/2020: SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru schema de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite'', aferentă măsurii 08 ''Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor'', submăsura 8.1 ''Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite'' din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Ordinul 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite'', aferentă măsurii 08 ''Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor'', submăsura 8.1 ''Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Ordinul 1336/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Ordinul 1985/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2020

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 21 mai 2020

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020