Rasfoire documente

Motiunea 2MS/2020 SIMPLĂ la adresa ministrului educaţiei şi cercetării ''Pas cu Pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată''

publicat in M.Of. 451 din 28-mai-2020

Hotarirea 8/2020 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România

publicat in M.Of. 451 din 28-mai-2020

Decizia 803/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 451 din 28-mai-2020

Hotarirea 421/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ''Alessandrescu-Rusescu'' şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad pentru protecţia populaţiei afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 451 din 28-mai-2020

Hotarirea 422/2020 privind aprobarea de venituri bugetului şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 451 din 28-mai-2020

Hotarirea 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare

publicat in M.Of. 451 din 28-mai-2020

Hotarirea 424/2020 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 451 din 28-mai-2020