Rasfoire documente

Ordinul 83/2020 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Hotarirea 395/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voinţă''

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Hotarirea 407/2020 privind autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donaţie cu sarcini în favoarea statului român

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Hotarirea 419/2020 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Ordinul 903/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Ordinul 4316/2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Ordinul 4341/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Metodologie din 2020 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Ordinul 82/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Ordinul 97/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publicăVăzând Referatul de aprobare nr. 442 din 21 mai 2020 al Direcţiei generale siguranţa alimentelor,

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020