Rasfoire documente

Decizia 8/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Decizia 43/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Hotarirea 403/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu''

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Hotarirea 405/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Zona Sagricom, str. Silviu Stănculescu, etapa II''

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Hotarirea 406/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''IOR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Hotarirea 410/2020 privind recunoaşterea Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România - ACAROM ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Ordinul 909/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Ordinul 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Ordinul 1526/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 şi 335 bis din 24 aprilie 2020

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020