Rasfoire documente

Hotarirea 398/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Norme Tehnice din 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Hotarirea 396/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Decizia 22/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Decizia 89/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Hotarirea 390/2020 privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Râmnicu Sărat în Muzeul Municipal ''Octavian Moşescu'' din Râmnicu Sărat

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Hotarirea 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Hotarirea 399/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Ionescu Tudoriţa

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Hotarirea 400/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Gîrjan Adina

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Hotarirea 401/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Scutelnicu Andrei

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Hotarirea 402/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Olteanu Octavian

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Ordinul 1972/2020 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020