Rasfoire documente

Conditie din 2020 generală de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 430 din 22-mai-2020

Contract-Cadru din 2020 de distribuţie a gazelor naturale nr. ............... anul ......... luna .......... ziua ........

publicat in M.Of. 430 din 22-mai-2020

Hotarirea 397/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cojanu Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 430 din 22-mai-2020

Ordinul 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 430 din 22-mai-2020

Decizia 806/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 430 din 22-mai-2020

Decizia 144/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) teza finală din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 430 din 22-mai-2020