Rasfoire documente

Ordinul 4307/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

publicat in M.Of. 438 din 25-mai-2020

Decizia 39/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 438 din 25-mai-2020

Decizia 94/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (6) şi (7), ale art. 36 alin. (4) şi ale art. 130 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 438 din 25-mai-2020

Ordinul 4298/2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale ''secţie bilingvă francofonă'' pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 438 din 25-mai-2020

Ordinul 4303/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

publicat in M.Of. 438 din 25-mai-2020

Ordinul 4322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 438 din 25-mai-2020