Rasfoire documente

Ordinul 873/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Ordinul 4300/2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Ordinul 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ''Sf. Spiridon'' Iaşi

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Ordonanta urgenta 79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Hotarirea 391/2020 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Tulcea şi transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Tulcea, unităţi aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Ordinul 4324/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Rectificare din 2020 la Hotărârea Guvernului nr. 210/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 24 martie 2020

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 940/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 7 mai 2020

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Ordinul 1958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Procedura din 2020 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020