Rasfoire documente

Decizia 595/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 alin. (4), ale art. 301 alin. (1) şi (2) şi ale art. 362 alin. (2)-(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 654/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 674/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 76/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul chestor de poliţie Valentin-Costinel Melnic a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 77/2020 privind eliberarea domnului Valentin Korman din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 78/2020 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tiberiu Horaţiu Gorun, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020