Rasfoire documente

Legea 64/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Decretul 271/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Legea 65/2020 pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Decretul 272/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Legea 66/2020 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Decretul 273/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Decizia 813/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15'', cuprinsă în art. 69 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020