Rasfoire documente

Ordinul 4261/2020 pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020

publicat in M.Of. 424 din 21-mai-2020

Criterii din 2020 de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare

publicat in M.Of. 424 din 21-mai-2020

Ordinul 134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare

publicat in M.Of. 424 din 21-mai-2020

Ordinul 960/2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă ''Registrul Auto Român'' este autoritate competentă

publicat in M.Of. 424 din 21-mai-2020

Legea 63/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 424 din 21-mai-2020

Decretul 270/2020 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 424 din 21-mai-2020

Ordinul 80/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

publicat in M.Of. 424 din 21-mai-2020