Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Decizia 792/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89, art. 90 şi ale art. 409 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Decizia 110/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 291 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Ordinul 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional ''Iniţiativa pentru IMM''

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Ordinul 4188/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020